Thịt gà vi sinh tươi

120.000đ / 1 kg
250.000đ / 1 kg
700.000đ / 1 kg
163.000đ / 1 kg
230.000đ / 1 kg
210.000đ / 1 kg