Thịt lợn vi sinh tươi

125.000đ / 1 kg
105.000đ / 1 kg
315.000đ / 1 kg
225.000đ / 1 kg
115.000đ / 1 kg
255.000đ / 1 kg