Thủy hải sản tươi sống

414.000đ / 1 kg
414.000đ / 1 kg
238.000đ / 1 gói
125.000đ / 1 kg
140.000đ / 1 kg
680.000đ / 1 kg