Trái cây nhập khẩu

120.000đ / 1 kg
255.000đ / 1 kg