Cá biển

125.000đ / 1 kg
140.000đ / 1 kg
270.000đ / 1 kg
265.000đ / 1 kg
69.000đ / 1 gói